9 gode og enkle tips for å få en mer bærekraftig bolig

Boliger står for en stor andel av energiforbruket, der husholdninger står for omtrent 20% av det totale energiforbruket i Norge. Ved å ta bevisste valg kan du som skal bygge ny bolig i Fredrikstad bidra med å redusere utslippene. Over tid sparer du også penger på bærekraftige og mer langsiktige valg. Velg en byggmester i Fredrikstad som tar dette på alvor. Bygg en bærekraftig bolig.

Selv om energisparende og miljøeffektive tiltak kan være kostbare, vil du også spare mye penger i det lange løp. Verdien på boligen vil øke og regningene vil bli lavere. Vi i Tveit & Torgersen Byggmester AS vil hjelpe deg på veien til et miljøriktig og friskt hjem.

Velg en mindre tomt

En av de største truslene mot jordas økosystemer er arealendringer. Jo mer av naturen som må vike for byggene våre, jo mer negativ innvirkning på vårt økosystem.

Velg er mindre tomt som ikke går på bekostning av naturen. Flermannsboliger, som tomannsboliger og firemannsboliger er gode alternativer. Når flere husholdninger bor tettere på hverandre så trenger vi ikke like stor plass.

Velg en mindre bolig

Et lite hus vil kreve mindre energi til oppvarming og nedkjøling enn et større hus. For å få ned kvadratmeteren på huset, kan det være lurt å tenke på hvor mye plass du egentlig trenger. Ved å være plasseffektive kan du spare dyrebare kvadratmetere. I vår huskatalog fra systemhus har vi flere mindre husmodeller. Se våre hus her: https://www.systemhus.no/hus. Du får kanskje en positiv overraskelse når du ser hvor godt plassen kan utnyttes. Om du er usikker på hvordan familiesituasjonen vil bli i fremtiden, kan det være lurt å velge et hus med fleksible planløsninger.

Riktig tomt og plassering av huset

Tenk på hvor du plasserer huset ditt med tanke på naturlig oppvarming og lys. Utnytt solvarmen for å varme opp rom som stue og kjøkken. Tenk også på nærheten av jobb, butikk, skole, barnehage og fritidsaktiviteter som kan redusere behovet for å kjøre bil i hverdagen. Med kortere reisevei kan du spare både miljøet, tid og penger.

Isolasjon og tett konstruksjon

I den norske husholdningen bruker vi omtrent 70% av strømforbruket vårt på oppvarmingen av rom. Luftlekkasjer rundt vinduer, dører, rør og kanaler står for varmetapet i bygninger. Med en tett konstruksjon unngår du luftlekkasjer. Om du i tillegg isolerer 5-20 cm ekstra i gulv, tak og yttervegger, vil du ta bedre vare på varmen som allerede er i huset. På den måten bruker du mindre energi og penger til oppvarming.

Vinduene alene kan stå for hele 40% av varmetapet i boligen din. Hvor stort varmetapet er, avhenger av kvaliteten på glasset, størrelsen på vindusflaten, lufttettingen og isoleringen rundt vinduet. Dagens krav er at du skal ha vinduer med en U-verdi på 0.8 til 1.2, der lavere U-verdi betyr bedre isolasjon. Varmetapet kan reduseres med 30% om du velger et vindu med lavere U-verdi enn minstekravet.

Tveit & Torgersen Byggmester AS kan hjelpe deg med gode råd for å unngå varmetap, ubehagelige trekk og ikke minst støy.

Velg bærekraftige materialer med lang levetid

Om du ønsker å reduserer påvirkningen din nye bolig har på miljøet, bør du tenke på å velge miljøvennlige produkter med lang levetid. Valg av tak, byggematerialer, vegger, benkeplater, isolasjon og gulv.

Tre er et miljøvennlig byggemateriale og er en del av Norges klimapolitikk, som legger opp til økt bruk av tre i både boliger og næringsbygg. Tre er en fornybar råvare med lave klimagassutslipp. Tre er også bra for gjenbruk og gjenvinning. I tillegg bidrar tre som material i boligen til et godt inneklima. Ha en god dialog med din byggmester eller tømrer når du skal velge materialer til din bolig.

Produser din egen energi med solceller eller vindkraft

Fremtidens boliger produserer mede energi enn den bruker. Vind- og solenergi er rene og fornybare energikilder som stadig blir et aktuelt alternativ for flere huseiere. Dette kan være en kostbar investering, men som du vil spare penger og energi på lengre sikt. Ikke nok med at du reduserer ditt eget energiforbruk når du produserer egen strøm , kan du i tillegg selge den strømmen du ikke bruker til nettselskapet, om du inngår en avtale med dem om det.

Andre fornybare energitiltak

Et alternativ til å produsere egen energi er å installere solfangere. Solfangere brukes til oppvarming av hus og vann. For å utnytte energi fra solen til å varme opp huset er du avhengig av å ha et vannbårent system i din bolig. Vannbåren varme er varme som produseres av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Med vannbåren varme installert i huset ditt, har du flere andre fornybare alternativer som væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller biokjel. En biokjel bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Varm opp kun det du trenger med et varmestyringssystem

I stedet for å la varmen i huset stå på hele døgnet, om du sover eller er på jobb, kan du ved hjelp av et varmestyringssystem få kontroll over energibruken din. Når det ikke er behov for oppvarmingen, sørger systemet for at varmen kobles ut eller reduseres. Det finnes styring av en rekke løsninger som elektrisk gulvvarme, vannbåren varme, radiatorer og panelovner. De beste varmestyringssystemene sørger for en god komforttemperatur, samtidig som energiforbruket holdes til et minimum.

Tenk langsiktig

Selv om du ikke har råd til en varmepumpe, vannbåren gulvvarme eller solcellepanel når du bygger, kan det være lurt å legge til rette for at disse kan installeres på et senere tidspunkt. Det kan også være lurt å legge til rette for elbil-lader , både for fremtidig bruk eler for å øke verdien på boligen.

Både gjennom Enova og flere kommuner kan du få økonomisk støtte for de energitiltakene du gjør i din nye bolig. Solcellepanel, solfangere og vannbåren varme er eksempler på tiltak som kan støttes.

Ta kontakt med oss i dag!