FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål som Boxly AS fokuserer ekstra på

NR 4 – GOD UTDANNING – VI ER EN LÆRLINGERBEDRIFT

Utdanning er en grunnleggende menneskerett. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinen for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

Dette handler også om å være gode lærere.

NR 5 – LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

Vi har som mål å få flere kvinner inn i bygge bransjen. Dette vil bidra til en positiv utvikling i bransjen.

NR 6 – ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Det å kunne gjøre mer med mindre ressurser. Dette innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelse og klimautslipp som et samfunn, firma og privatpersoner.

NR 17 – SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Dette innebærer å ha et godt samarbeid med alle de forskjellige aktørene for å klare å nå de målene vi har satt oss.