Grønne piler for Boxly - skal ansette flere

Grønne piler for Boxly

Byggmesterfirmaet Boxly AS har lagt bak seg et spennende og innholdsrikt 2022. Med en rekordhøy omsetning på 32,8 millioner og resultat på 863.000, har selskapet lagt et svært godt fundament for fremtidig vekst. På de to siste årene er omsetningen økt med hele 10 millioner.

– Sett i kontekst av at vi har vært gjennom krevende oppgaver i løpet av fjoråret hvor vi både har byttet daglig leder og samtidig endret firmanavnet fra Tveit & Torgersen, er vi meget tilfredse med utviklingen, sier daglig leder Veronica Moberg Kristiansen.

Skal ansette flere fagfolk – gjerne flere kvinner

Moberg Kristiansen opplyser om fortsatt god ordretilgang og at fokuset er å både øke antall ansatte, samt utvikle bedriften ytterligere for å rigge Boxly til de krav og forskrifter som i økende grad gjør seg gjeldende innen miljø og bærekraft.

– Nå i 2023 har vi en meget god ordrereserve foran oss som vil bety ytterligere vekst i året som kommer. Dette gjør også at vi vil søke etter flere dyktige medarbeidere til staben vår som i dag teller 25 ansatte.

Boxly kommer til å ha et spesielt fokus på å hente enda kvinnelige håndverkere inn i bygge bransjen. De sier selv at dette er Deres plikt for å sikre mer mangfold og ett godt arbeidsmiljø i fremtiden. I tillegg har de besluttet å bli Miljøfyrtårn i løpet av året, samtidig som de har valgt 4 av FNs 17 Bærekraftsmål å fokusere ekstra på.

Boxly sine utvalgte av FNs Bærekraftsmål

 • Nummer 4 – God utdanning
  Boxly er en lærlingebedrift med stort fokus på å hente inn flere lærlinger hvert år. I tillegg planlegger de å legge til rette for at det er mulig å vokse til større oppgaver og ansvar i Boxly. De skal fortsette å være en håndverker bedrift med fokus på riktig kvalitet og gode kvalifikasjoner på alle ansatte.
 • Nummer 5 -Likestilling mellom kjønnene
  Boxly har bestemt seg for å bidra til flere jenter inn i byggebransjen. Dette gjelder både på håndverkersiden men også i administrasjonen. Dette er en viktig oppgave de tar på alvor.
 • Nummer 6 – Ansvarlig forbruk og produksjon
  Byggebransjen er en av de bransjene som forurenser mest i verden. Det er derfor en viktig oppgave med å redusere det fotavtrykket bransjen legger igjen. Dersom Boxly skal være relevant må man derfor bidra til det grønne skiftet på en ansvarsfull måte.
 • Nummer 17 – samarbeid for å nå målene
  Boxly skal fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner og leverandør til våre sluttkunder. Gjennom godt samarbeid vil dette gjøre det enklere å nå våre felles bærekraftsmål.