Norske tak skal stå i mot et hardt klima. Enten du bor ved kysten eller i innlandet, kan vær og vind påføre taket ditt skader. De fleste tak har ikke ubegrenset levetid. Tak som lekker kan skape store skader på resten av huset.

Saltak er det mest vanlige taket på eneboliger i Norge. Saltak er to flater som møtes i vinkel. Det kan ha forskjellige vinkler, men som som regel vil de to flatene møtes i samme vinkel. Ofte vil de to takflatene være like store. Saltaket er praktisk og et enkelt tak som egner seg for det norske klimaet.

Valmet tak består av fire takflater som aller heller. Valmtak er elegante og gjerne brukt på større boliger i Norge. Valmet tak har vanligvis en slakere vinkel mellom takflatene enn det saltaket har.

Mansardtak er et meget elegant tak som forbindes med eldre herregårder. Mansardtaket har langt slakkere vinkel enn øvre del. Dette gir et todelt tak. Ofte er det slik at vinduer eller karnapper settes i den nedre delen med slakere vinkel. Et mansardtak er et pent tak som også gir praktiske fordeler som økt takhøyde i større deler av husets loft.

Pulttak består av kun en flate. Denne takformen forbindes med mindre bygninger som skur og utedo. Men finnes nå oftere og oftere på større bygninger som funkis hus.

Alle disse forskjellige taktypene kan oppføres ved bruk av forskjellige taktekke. Valg av tekke er også sentralt når man skal velge nytt tak. Det vil påvirke takets utseende, egenskaper som varighet, slitestyrke og isolasjonsevne. Det vil også ha innvirkning på totalkostnaden.

Her er de vanligste taktekkene:

Takstein av betong – slitesterkt

Takstein av tegl – et gammelt materiale som er populært

Takstein av glassert tegl – glasseringen gjør denne taksteinen ekstra slitesterkt og enklere og vedlikeholde

Takplater – lages gjerne av stål og er svært lette og slitesterke.

Skifer – tradisjonsrikt materiale med lange røtter i Norge. Svært slitesterkt, og ligger ofte i den øvre prisklassen.

Shingel – praktisk og lett asfalt produkt som passer norske forhold. Brukes også mye på hytter.

Solcelle tak – med solceller  så du kan produsere din egen strøm. Se ENOVA for støtte.

De fleste av disse taktekkene kan legges på hvilken som helst av taktypene over.

Hva avgjør hvilken taktype man bør velge?

Hva man velger avhenger både av standen på boligen og hva man ønsker å prioritere. Det eksisterende taket påvirker i stor grad hvilken taktype man bør velge. De fleste som bygger nytt tak, velger ofte å beholde den eksisterende typen. Hvor krevende det er å skifte taktype avhenger av det nåværende taket, og det resultatet man ønsker å oppnå. Det er ikke spesielt krevende å erstatte et saltak med et valmet tak eller motsatt. Ved å beholde samme taktype bevarer man husets karakter og profil. Noe som er vanligere er å skifte type taktekke. Mange som velger å bytte tak gjør det med hensikt å ta i bruk loftet.

Det er mange faktorer man må ta hensyn til når man skal skifte taktekke:

Vekt, man kan ikke legge et tak som veier for mye i forhold til bæreevnen til det eksisterende bygget.

Estetikk, taket har mye å si for utseende på huset.

Isolasjonsevne, her er det undertaket som har mest å si, men også taktekke vil ha en effekt.

Slitestyrke, man må ta hensyn til det lokale klimaet.

Vedlikehold, det er svært varierende hvor mye vedlikehold de ulike typene trenger.

Varighet, et tak kan ha en varighet på alt fra 30 til 100år.

Pris, taktekket vil utgjøre en stor del av material budsjettet når man legger nytt tak.

Når du vet hva du ønsker å prioritere så kan det lønne seg å forhøre seg med en fagperson om hvilke type tekke som passer best. Vi i Tveit & Torgersen har masse erfaring.

Hva koster et nytt tak?

Hva det koster å legge et tak varierer fra prosjekt til prosjekt. Det er mange faktorer som spiller inn. Takflaten og boligens grunnflate er forskjellig fra hus til hus. Man må også ta hensyn til takets vinkel og utstikk. Det er også andre ting som spiller en rolle. Er det råteskader så må man belage seg på betydelige kostnader. Råte kan være vanskelig å se før man eventuelt begynner å rive. 

Når lønner det seg å legge nytt tak?

Hvis det er skadet lønner det seg nesten alltid å legge nytt. Et ødelagt tak kan påføre boligen store skader gjennom lekkasjer og råte. For å øke boligens salgsverdi kan tak være en måte å gi huset et estetisk løft på. Å bygge nytt tak er en såpass stor investering at man må være sikker på at verdien øker mer enn kostnaden. Men øker bytting av tak boligens bo areal  så er det ofte en god innvestering. 

Må man søke kommunen for å bygge nytt tak?

I utgangspunktet foreligger det det ikke noe krav om å søke kommunen om byggetillatelser når man skal bygge nytt tak. Dette gjelder så lenge man ikke endrer husets fasade eller størrelse. Det gjelder også at man ikke gjør noen bruksendringer. Man slipper altså å søke så lenger man ikke endrer møne eller gesimshøyden. Mønehøyden er skjæringspunktet mellom to skrå takflater. Mønehøyden måles fra gjennomsnittshøyden på terrenget rundt bygningen til skjæringspunktet. Gesimshøyden er høyden til skjæringspunktet mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvis taket har ark regnes gesimshøyden til skjæringspunktet mellom yttervegger og tak i ark. Høyden måles fra gjennomsnittshøyden på terrenget rundt bygningen. 

Totalentreprise eller delt entreprise?

Når man skal bytte tak så trenger man normalt håndverkere innen tre fagområder, snekker, taktekkere og blikkenslager. Hvordan man ønsker å organisere prosjektet er opp til hver enkelt. Totalentreprise innebærer at skriver kontrakt med et firma. Dette firmaet står da ansvarlig for gjennomføringen og koordineringen av prosjektet. De stiller med arbeidskraft på de ulike fagområdene selv eller henter inn relevante fagkyndige. Fordelen med dette er at man slipper å organiserer og koordinerer byggingen. Ved en delt entreprise er det du selv som har ansvaret for å koordinere alt og være bindeleddet mellom de forskjellige firmaene. 

Noen tips for en vellykket gjennomføring

Sørg for en grundig befaring før du går i gang med prosjektet. 

Ta kontakt med en kvalitetssikrede byggmester, kontakt oss i dag. 

Sjekk om du trenger å søke om tillatelse. Hvis prosjektet er søknadspliktig gjelder det å komme i gang med søknaden så fort som mulig.

Sett av en egen post budsjettet til uforutsette utgifter som for eksempel råte.

Ha jevnlig kontakt med byggmesteren.

Kontrakt, for de seriøse firmaene så er det ikke noe problem.

Ikke betal hele kontraktsummen før prosjektet er ferdig. Bli enige om en betalingsplan.