Miljø

Fokus på klima, miljø og arbeidsmiljø

Boxly bryr seg om miljøet og jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket i arbeidsdagen. Vi bidrar til et bedre miljø gjennom reduksjon av avfallsproduksjon og økt avfallssortering. En ryddig arbeidsplass gir også et triveligere sted å jobbe. God avfallshåndtering i vår praksis synliggjør virksomhetens samfunnsansvar. Boxly er opptatt at papir brukes på en ansvarlig måte. Vi reduserer stadig papirforbruket, og papiret vi bruker er 100% resirkulert. Vi digitaliserer stadig mer av driften og alle våre systemer er skybaserte.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket, og har startet prosessen med å bytte ut deler av bilparken med elektriske biler.

Økte krav og fokus på innkjøpsmål

Dette gjøres blant annet ved å stille krav til leverandører, lokaler og interne rutiner. Reduserer energiforbruk, valg av produkter som har god kvalitet og lang levetid, samt være oppdaterte på miljøvennlige løsninger Vi oppfordrer de som ikke er Miljøfyrtårn å vurdere sertifisering.

Hjelp oss med å bli enda bedre

Kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter er velkommen til å gi innspill på hvordan Boxly kan bli enda bedre for å redusere klima- og miljøpåvirkning gjennom bruk av varer, tjenester og produkter.