Strålende tilbakemeldinger fra Opplæringskontoret

Lærlinger fra Opplæringskontoret hos Tveit & Torgersen Byggmester AS. Foto: Fredrikstad Blad
Lærlingene Patrick Hjemgård (t. v.) og William Andersson sammen med Tor-Erik Torgersen. Foto: Fredrikstad Blad

Tveit & Torgersen er medlemsbedrift hos OKBH, Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfag i Østfold. Opplæringskontoret sitt formål er å drive aktiv rekruttering til bygg- og håndverksfagene gjennom å utdanne lærlinger i samsvar med bransjens behov og kvalitetskrav.

Meget hyggelige tilbakemeldinger fra Opplæringskontoret

Daglig leder hos OKBH, Camilla Henriette Christiansen, er full av lovord om medlemsbedrifter som Tveit & Torgersen og hvordan de tilrettelegger utdanningsløpet for lærlingene. – Det lov å skryte av hvor flinke dere er til å ta inn lærlinger med fantastisk oppfølging, sier hun. 

Veronica Kristiansen på kontoret hos Tveit & Torgersen, er på sin side også godt fornøyd med samarbeidet med Opplæringskontoret. – Vi ser på det å ta i mot og være med på utdanningen av lærlingene som en viktig samfunnsrolle. Dette er tross alt morgendagens tømrere og byggmestere. I tillegg er det en hyggelig vinn-vinn-situasjon der lærlingene går gjennom en utrolig fin og relevant skole. Fra vår side kan vi veilede samtidig som de hjelper oss med mange arbeidsoppgaver på byggeplassen.

LES OGSÅ: Flott artikkel om lærlingene våre i Fredrikstad Blad (betalingsmur).

OBKH sin rolle for medlemsbedriftene

Opplæringskontoret drives av medlemsbedriftene gjennom ett styre, representert ved de største yrkesgruppene. De kvalitets sikrer at den enkelte lærling får den opplæringen han eller hun har krav på, og bistår bedriften i henhold til læreplanen. Dersom bedriften ikke dekker hele læreplanen, sørger de også for omplassering av lærlingene i de periodene det er nødvendig. De tilrettelegger slik at lærlingene er best mulig forberedt til avsluttende prøve.

Foruten å sikre høy kvalitet i opplæringen, er de også en sentral støttespiller til bedriftene i læretiden. OKBH håndterer alt det praktiske, fra kontrakter og dokumentasjon, til oppfølging av den enkelte lærling. Her kan du lese mer om Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfag i Østfold.

Er du interessert i en lærlingplass hos Tveit & Torgersen? Da oppfordrer vi deg til å sende oss en mail med litt informasjon om deg selv