byggmester

Tveit & Torgersen skifter navn til Boxly

Tveit & Torgersen skifter navn til BOXLY

Byggmester Tveit & Torgersen heter fra 10.10.2022 BOXLY. Et navnebytte innebærer ikke store endringer fra dagens situasjon. Den viktigste endringen er at vi i fremtiden skal få en enda tydeligere profil og bli mer synlig i Østfoldmarkedet.