Hva er søknadspliktig og hva er ikke?

Flere byggeprosjekter kan være unntatt søknadsplikt, hvis ikke kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan sier noe annet. Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge , hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge. Planene finner du på kommunens nettsted.   Bygning, tilbygg eller påbygg Det er alltid søknadspliktig for garasjer, …

Hva er søknadspliktig og hva er ikke? Les mer »