Gode tips til et bedre inneklima

Vi tilbringer nesten 90% av tiden vår innendørs. Det er derfor helt avgjørende at inneklima i din bolig er bra.

Inneklima

Godt innemiljø handler om mange forskjellige ting, blant annet inneklima ,luftkvalitet og støy. Et sunt og bra inneklima er svært viktig for at vi skal fungere så godt som mulig i hverdagen. Dårlig inneklima og tung luft kan påvirke helsen vår mer enn vi tror. Det kan medføre hodepine, luftveissykdommer og utmattelser. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig, og skal ikke forårsake helseproblemer. Da er det helt avgjørende at boligen har god ventilasjon. Valg av ventilasjon er derfor et meget viktig valg. I tillegg til å sikre god inneluft, vil ventilasjon også sikre at det ikke forekommer fuktskader i boligen i form av mugg eller sopp. I dag finnes det gode og energieffektive ventilasjonsløsninger som passer til alle type boliger. Enten du trenger å ventilerer kun et enkeltrom eller hele boligen.

Balansert ventilasjon

For å ventilerer hele boligen er det smart å gå for et komplett balansert ventilasjonsanlegg. Balansert ventilasjon trekkes fuktig luft ut fra alle bad, toaletter og våtrom. I tillegg føres ren, temperert og frisk luft inn i soverom og oppholdsrom. Dette sikrer et godt inneklima i alle rom året rundt. Du sparer også energi ved at opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes. Varmegjenvinningen gjør at den friske luften blir temperert. For at ventilasjonsanlegget skal gi deg frisk inneluft hele tiden er det viktig at du bytter filter med jevne mellomrom. Våre leverandører gir deg full kontroll over dette via egne betjeningspaneler, samt at du får muligheten til å styre anlegget via en app på telefonen eller nettbrett. Ved hjelp av sensorer og forhåndsdefinerte brukerinnstillinger er det også enkelt å styre ventilasjon etter egne behov.

Alle nye boliger blir i dag levert med balansert ventilasjon. Nye boliger bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til god ventilasjon i boligen . Målet er energieffektive boliger med godt inneklima. Energikravene kommer til å skjerpes ytterligere i årene fremover. Om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker. For deg som ikke har ordentlig ventilasjon så er det lurt å lufte hver dag for å få et bedre inneklima.

Tenk på dette før du starter 

Det er også viktig å tenke på ventilasjon dersom du skal etterisoleres og bytte vinduer i en eldre bolig. Med mer isolasjon i vegger, tak og tettere vinduer så kan det være behov for å oppgradere ventilasjonen for å sikre et godt inneklima. Mange glemmer dette og oppdager i etterkant problemer med innestengt luft, kondens og fuktskader. Husk derfor å undersøke hvilken oppgraderinger du må gjøre med ventilasjonen før du pusser opp og ikke etter. Det finnes alternativer til et komplett ventilasjonsanlegg. Går du for en såkalt romventilatorer, får du faktisk balansert ventilasjon til enkeltrom. Den fjerner tung og forurenset luft og sikrer ren , frisk og temperert luft til rommet. Du får et mye bedre inneklima og sparer dessuten energi siden varmen i den brukte luften gjenvinnes og varmes opp den nye og friske luften.

Litt om isolasjon

Dårlig isolasjon, kuldebroer og utettheter i konstruksjonen kan medføre et dårlig inneklima preget av trekk og kulde om vinteren , og overoppheting om sommeren. Ved å ha isolerende lag på utsiden av bærende yttervegg, blir det som å ta på seg en tykk vinterjakke. Ikke bare reduserer du kuldebroene, men du oppnår også tørrere og varmere vegg som gir økt komfort, reduserer strømutgiftene, bedre inneklima og redusert støypåvirkning. Et riktig isolert bygg gir en jevnere innetemperatur. Høyerer overflatetemperaturer på gulv og vegger bidrar også til å redusere risikoen for at mugg og jordslag oppstår.

Alle som har opplevd gulvkalde boliger, vet at det ikke er noe pluss i margen for innemiljøet. Derfor er det viktig å isolere gulv som ligger på grunn dersom du bygger nytt hus eller skal bygge på et eksisterende. Det vil si at bakken isoleres før betongsålen til huset eller tilbygges støpes. Det er viktig å hindre varmetap nedover, slik at det blir enklere å holde god temperatur i gulvene i nederste etasje. Med god lyddemping mellom etasjer og rom, samt isolerte yttervegger som holderutendørsstøyen borte, skulle det meste ligge til rette for et behagelig innemiljø når det gjelder lyd og bråk. 

Radon

I enkelte bergarter, særlig granitt og alunskifer finnes små mengder radioaktive stoffer som radon. Fra radon dannes igjen nye radioaktive datterprodukter. Inhalasjon av disse radioaktive stoffene utgjør størrelsesmessig den viktigste strålekilden for den generelle befolkningen i Norge. Radon fra grunnen kan trenge inn i kjellere via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennomføringer, sluk og ledningssjakter etc. Radon og datterprodukter er kreftfremkallende for mennesker og regnes for å være den største risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Forhøyede radonkonsentrasjoner kan bare fastslås med målinger. Måleresultatene gir grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige. Statens strålevern og en rekke private firmaer utfører slike målinger. Tiltak ved høye radon konsentrasjoner i eksisterende boliger inkluderer tetting av sålekonstruksjon og grunnmur under bakkenivå, punktavsug fra byggegrunn samt økt ventilasjon av inneluften. Ved nybygging er det særlig viktig med en tett sålekonstruksjon og god ventilasjon av inneluften. Det er lurt å bruke en radonsperre.

Støy

Støy kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial adferd. Derfor er det lurt å ta alle forholdsregler med en gang for å dempe støy i mellom rom, mellom etasjer og utenfra. Bruk nok isolasjon og bruk gjerne trinnlydsplater. Det finnes også vinduer som demper lyd utenfra. Boliger i dag må holde seg til lover og forskrifter som setter grenser for hvor mye det kan støye i boligene.

Belysning

Belysningen har først og fremst betydning for trivsel og helhetsinntrykket i boligen. Såre anstrengte øyne, trøtthet og hodepine tilskrives ofte dårlig inneluftkvalitet, men kan også oppstå som en følge av ugunstig belysning. Belysning påvirker også synsevne, aktivitetsnivå og sikkerhet. Eksempler på problemer med belysningen kan være for lav belysningsstyrke, manglende plassbelysning, dårlig belysning eller blendende og dårlige kontrastforhold. Her kan du lese litt mer om energieffektiv belysning for å få et bedre inneklima.

Rent hus

Rengjøring er veldig viktig for å ha et sunt inneklima. Støv har en en stor overflate hvor det setter seg veldig mange stoffer. Jo lengre støvet ligger der, jo verre blir det, fordi det rekker å samle flere og flere stoffer. Det er lurt å støvsuge minst en gang i uken og ha rengjøring ved jevne mellomrom og en storrengjøring en gang i året. Hvis det er aktiv røyking i boligen, hjelper det ikke hvor flink du er ellers. Røyking påvirker inneklimaet så mye at det er i en egen liga.

Mulige reaksjoner på dårlig inneklima

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg. Utsettes vi for ugunstige forhold i inneluften kan noen oppleve forskjellige reaksjoner. Det kan variere fra milde sanse -eller komforteffekter til forskjellige helseplager. Reaksjonene avhenger av hva man puster inn, mengder, hvor ofte og over hvor lang tid samt hvor mottagelig eller følsom man er. Reaksjonene er ofte litt uklare som såre øyne, luftveissymptomer, tretthet eller hodepine. Dette er jo også vanlig uten at inneklimaet har skylden. Forsvinner plagene når man er borte i fra boligen? Er det flere i boligen som har tilsvarende plager?

Planer om å bygge eller renovere hus i Fredrikstad eller Hvaler? Ta kontakt med oss i dag!