Tveit & Torgersen skiller lag

Tveit & Torgersen skiller lag

Tveit & Torgersen rigger seg for videre vekst

Tveit & Torgersen ble etablert i 2010 da byggmesterne Lasse Tveit og Tor-Erik Torgersen slo sammen hvert sitt firma. Etableringen var en naturlig konsekvens av det gode samarbeidet byggmesterne Tveit og Torgersen opplevde gjennom flere felles byggeprosjekter med hvert sitt firma. Deres felles lidenskap for solid håndverk og kvalitet i arbeidet har vært en utløsende faktor for den gode posisjonen firmaet har opparbeidet seg.

Selskapet har opplevd en god, organisk vekst gjennom disse 10 årene, og teller i dag nærmere 25 ansatte. Fokuset har hele tiden vært oppføring av eneboliger og hytter i Fredrikstad og på Hvaler.

Med tiden har gründerne i Solid Gruppen, John Y. Johansen og Kim A. Johansen, har kommet til på eiersiden. Sistnevnte duo har vært en medvirkende brikke i arbeidet med å rigge firmaet for fremtidig vekst, i et marked preget av sterk konkurranse.

Ny epoke med nye krefter på ledersiden

Som et viktig ledd i prosessen med videre vekst har Tveit & Torgersen engasjert ny daglig leder i Glenn Robert Moe. Glenn er utdannet byggmester, men kommer fra Coop Norge Eiendom AS hvor han har vært prosjektsjef for region Øst. Ansettelsen innebærer at Tor-Erik Torgersen, som har vært daglig leder de siste årene, etter eget ønske går over til en prosjektlederstilling. Tor-Erik får da muligheten til å arbeide mer med faget som han brenner for.

Samtidig har Lasse Tveit bestemt seg for å gå tilbake der det hele startet, nemlig med sitt eget byggmesterforetak på Hvaler. Her vil Lasse fokusere på mindre rehab- og byggeprosjekter, men har sagt ja til å bistå Tveit & Torgersen ved behov, noe vi er veldig glade for. Vi ønsker Lasse lykke til og ser frem i mot et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer, om enn i en noe annen form enn tidligere.