Byggmester Tveit & Torgersen skifter navn til Boxly

Tveit & Torgersen skifter navn til Boxly
Byggmester Tveit & Torgersen skifter navn til BOXLY fra 10.10.2022

Tveit & Torgersen Byggmester AS ble stiftet 10.10.2010 av gründerne Lasse Tveit, Tor-Erik Torgersen og Bjørn Bagstevold. Selskapet har fra første stund hatt en rekke spennende prosjekter, med hovedfokus på hyttemarkedet rundt i Østfold-skjærgården. 

Av de opprinnelige gründerne er nå bare Tor-Erik Torgersen igjen. Med seg på eiersiden har også Atle Lønne Pedersen, John Yngvar Johansen og Kim André Johansen kommet inn med 25% hver. Når vi nå skulle finne et nytt firmanavn som skal trekke oss videre inn i fremtiden og ivareta vår nye vekst ønsket vi å tenke litt utenfor «boxen». Vi ønsket et navn som er kort og konsist, og som gjennom sin oppbygging sier noe om hva vi driver med.

Selskapet bygger hus og hytter. På mange måter kan vi si at vi bygger boxer som er plassert oppå hverandre for å skape ly for vær og vind. Det er jo nettopp det vi gjør når vi oppfører en ny hytte på steder det blåser mye. Det nye navnet vårt er derfor Boxly. Endringen trer i kraft 10.10.2022.

En synligere og tydeligere byggmester

Et navnebytte innebærer ikke store endringer fra dagens situasjon. Den viktigste endringen er at vi i fremtiden skal få en enda tydeligere profil. Og vi skal bli mer synlig i Østfoldmarkedet. 

Vi er veldig stolte av prosjektene vi har utført opp gjennom årene, og ikke minst alle våre dyktige ansatte som utgjør den desidert viktigste ressursen vår. Det arbeidet som alle våre dyktige håndverkere legger ned hver eneste dag, er avgjørende for at vi skal lykkes også i fremtiden. Vår ambisjon har hele tiden vært at alle ansatte skal få lov til å vokse med oppgavene sine. Og vi ønsker å legge til rette for en personlig utvikling. 

Vi vil også arbeide hardt for å fortsatt være en attraktiv arbeidsgiver for lærlingene, samt våre kvinnelige tømrere som har startet sin reise hos oss. Å trekke inn enda flere kvinner til byggebransjen er en viktig jobb som vi ønsker å fokusere enda mer på i fremtiden. Vi ønsker at Boxly skal være den mest attraktive arbeidsgiveren for kvinner i byggebransjen. Dette er et ambisiøst, men spennende mål.

Rigger seg for å møte morgendagens krav

Fremtidens vekst vil være innenfor de feltene vi arbeider innenfor nå. Videre har Boxly ambisjoner om å være en veldig tydelig aktør innenfor det grønne skiftet som nå treffer hele bransjen.

Et hårete mål her er at vi skal være det anbefalte byggeselskapet i Østfold for de som ønsker å drive med rehabilitering og restaurering. Gjennom våre unge fremadstormende håndverkere vil vi her kunne ta ett spennende grep som også ivaretar fremtidige generasjoner. 

For spørsmål eller mer informasjon er du velkommen til å kontakte:

Veronica Moberg Kristiansen
Daglig leder Boxly

E: veronica@boxly.no
M: 48 86 50 46