Tveit & Torgersen feirer 10 år i 2020

I år er det 10 år siden Tveit & Torgersen ble stiftet under det fulle og hele navnet Tveit & Torgersen Byggmester AS. Det er slått mye spiker og reist mange bygg siden den gang, og vi har hatt mye moro på veien.

Spenstig 10-åring som er moden for alderen

Det var tilbake til 10.oktober i 2010 (10.10.10) at Tveit & Torgersen så lyset for første gang. Foranledningen til at Tveit & Torgersen ble startet var etter mange års samarbeid mellom Lasse Tveit og Tor-Erik Torgersen. Gjennom en årrekke hadde de et godt samarbeid hvor de leide hverandre inn etter behov. Med seg på laget, og på eiersiden, fikk de også Bjørn Bagstevold som hadde ansvaret for den økonomiske delen.

I 2012 kom Atle Lønne Pedersen inn som prosjektleder og han kjøpte seg senere inn på eiersiden, mens Bagstevold gikk ut. Sammen med Lasse og Tor-Erik utgjør de en trio som komplementerer hverandre på en veldig fin måte. Det er Tor-Erik Torgersen som daglig leder og styrer i underkant av 25 ansatte.

Var med på å gjenreise Utøya

Bjørn Bagstevold på stigen, Ulf Berg og prosjektleder Jørgen W. Frydnes. Foto: Stine Gabrielsen
Bjørn Bagstevold på stigen, Ulf Berg og prosjektleder Jørgen W. Frydnes. Foto: Stine Gabrielsen

Av de mer utradisjonelle oppdragene vi har gjort, var da vi tilbød oss å bidra med å gjenreise bygninger som ble skadet under angrepet på Utøya. Dette etter at Ulf Berg løftet opp ideen og forslaget. Først og fremst gjaldt dette hovedhuset som trengte store utbedrelser.

Bygger hytter og hus i Fredrikstad og Hvaler

Helt siden oppstarten har vi hatt fokuset på bolig- og hyttemarkedet i nærområdet. Ettersom vi har ansatte (og eiere) fra både Fredrikstad og Hvaler, har dette vært hovedområdene vi har jobbet i. Men, vi har også fått en rekke jobber i de omkringliggende byene som Sarpsborg og Moss. Behovet for dyktige byggmestere og tømrere i Fredrikstad og Hvaler er stabilt godtok vi opplever også en økende andel faste oppdragsgivere.

Tveit og Torgersen Byggmester AS feiret 10 år 10.oktober 2020
Fra venstre: Tor-Erik Torgersen, Lasse Tveit, Roar Kristoffer Aarum og Atle Lønne Pedersen

Ny kompetanse inn på eiersiden

I 2018 fikk vi nye deleiere da Kim A. Johansen og John. Y. Johansen kom inn på eiersiden i selskapet. Med sin lange erfaring fra utviklingen av Solid Gruppen (startet av John i 1975) og dens datterselskaper, har vi dratt veksel på mye av den kunnskapen og mange gode ideer som de begge besitter. Vi gleder oss til veien videre og er trygge på at Tveit & Torgersen står godt rustet til å møte fremtidens krav til byggmesteren fra både private, profesjonelle og offentlige oppdragsgivere.